Wellness Air | CO, CO2 a radon skenery

Potřebujete poradit? Volejte 567 225 419, po - pá 8:00 - 16:00

Časté dotazy k radonu

Radon je nebezpečný radioaktivní plyn, který vzniká v zemské kůře rozpadem atomů radia a spárami se dostává k zemskému povrchu. Při své cestě se radon dostává skrze spáry a netěsnosti v základech do domů, kde se hromadí. Radon podléhá radioaktivnímu rozpadu a vdechování jeho dceřiných rozpadových produktů způsobuje vnitřní ozáření plicní tkáně. V České republice zemře na rakovinu plic v důsledku inhalační expozice radonu asi 900 lidí za rok.1. Nejčastější dotazy v souvislosti s použitím Radon skeneru 3000


1.1. Co je zdrojem radonu a proč se radon hromadí v obydlích?

0

Zjednodušené schéma radiové rozpadové řady. Uvedené doby značí poločasy rozpadu jednotlivých radioizotopů. Většina alfa a beta přechodů je doprovázena i emisí gama záření.

Zdrojem radonu přítomného v obydlích je izotop uranu-238, který podléhá radioaktivní přeměně a kaskádou několika alfa přeměn se mění v izotop radia-226. Přeměna uranu na radium se děje v zemské kůře. Izotop radia-226 se přeměňuje na izotop radonu-222. Z radia, které bylo kovem, uloženým v zemi, se stane plynný radon, který začne stoupat k zemskému povrchu. Radon se hromadí v dutinách, jako jsou hlubinné doly anebo domy, kam proniká skrze praskliny v základech nebo netěsnostmi kolem ústí vodovodu nebo kanalizace. Během topné sezóny se radon v domech hromadí více, neboť se vlivem rozdílu teplot vytváří v domech podtlak, který „nasává“ radon z podloží.


1.2. Mohou být zdrojem radonu i stavební materiály?

V polovině 70. let se zjistilo, že radon se může uvolňovat i ze stavebních materiálů, které byly vyrobeny v určitých oblastech. Jelikož je uran na území České republiky relativně hojně rozšířen, tak i jeho rozpadové produkty vedoucí k radonu jsou také přítomny např. v žulách, které se jako drcené kamenivo přidávají do betonu. Dnes se již radioaktivita stavebních materiálů průběžně kontroluje a musí splňovat normu. Domy postavené v době, kdy se o nebezpečí radonu v obydlích ještě nevědělo, mohou být potenciálně nebezpečné. Rizikové se z tohoto hlediska zejména jeví domy postavené ze škvárobetonu. Jelikož je české uhlí mineralizováno uranem, tak i škvára vzniklá po jeho spálení obsahuje uran a jeho rozpadový produkt radium, které se radioaktivně přeměňuje na radon.


1.3. Jaká jsou zdravotní rizika radonu?

Tím, že je radioaktivní plyn radon v obydlích přítomen, se dostává dechem do našich plic, kde se může rozpadnout. Jádro radonu při svém rozpadu vysílá vysokoenergetickou částici alfa, která má značné devastující účinky na jemnou plicní tkáň. Situace je taková, že nejen radon sám je nebezpečný. Ještě nebezpečnější jsou jeho dceřinné rozpadové produkty – izotopy polonia, bismutu a olova, které jsou rovněž radioaktivní. Na rozdíl od radonu jsou jak polonium, olovo a bismut kovy, které jsou v obydlí přítomny ve formě aerosolu a „plují“ vzduchem. Většinou přilnou k poletujícím částicím prachu. Takto vdechnuté polonium, bismut či olovo již v plicní tkáni většinou nadobro uvázne a není ho možno vydýchat ven. Nejnebezpečnější z nich jsou izotopy polonia-218 a polonia-214, které intenzivně bombardují plicní tkáň vysokoenergetickými alfa částicemi. Alfa částice při svém průletu plicní tkání (než se v ní úplně zabrzdí), může zasáhnout molekulu DNA, nevratně ji poškodit a způsobit nekontrolované množení buněk – tedy rakovinu plic. V Evropě zemře v důsledku rakoviny plic vyvolané radonem asi 30 000 lidí ročně, v USA 21 000.

Působení radonu zvyšuje riziko rakoviny plic každému a nezáleží na tom, jestli je daná osoba kuřák, bývalý kuřák nebo celoživotní nekuřák. V České republice zemře na rakovinu plic ročně asi 5 600 lidí, z toho lze asi 900 zemřelých přičíst vlivu inhalační expozice radonu. To je více než počet obětí smrtelných nehod na českých silnicích za stejné období (679 za rok 2012).


1.4. Jak zjistím, zda mám doma radon a v jaké koncentraci?

Pořízení Wellness Air Radon skeneru 3000 je snadný způsob jak si doma spolehlivě a přesně změřit koncentraci radonu. Nejprve si změříte koncentraci radonu v místnostech, kde Vy a Vaši blízcí pobýváte nejvíce času: dětský pokoj, ložnice, obývací pokoj. Již po prvních 24 hodinách měření máte první data, která Vám mohou napovědět, zda je Váš byt radonem zamořen vysokými koncentracemi radonu nebo jsou koncentrace relativně nízké. V každé místnosti měříte týden a získáte tak přesná data 7 denních průměrů objemové aktivity radonu pro každou místnost. Přístroj poté umístíte do místnosti s nejvyšším 7 denním průměrem a přístroj zde necháte měřit dlouhodobý průměr koncentrace radonu několik měsíců, zejména po dobu topné sezóny, kdy se méně větrá. Dlouhodobý průměr slouží k vyhodnocení míry rizika vzniku rakoviny plic z účinků radonu. Radonový skener Vám také stále ukazuje jednodenní průměr za posledních 24 hodin (aktualizovaný každou hodinu) a 7 denní průměr za poslední týden (aktualizovaný každých 24 hodin). Tyto krátkodobé průměry slouží k vyhodnocení protiradonových opatření, která jste provedli.


1.5. Jak se zbavit radonu v domě?

0

Pronikání radonu a jeho hromadění uvnitř obydlí. Radon proniká do domu prasklinami v základech a netěsnostmi ve zdivu v ústí trubek (vodovod, odpad) nebo podzemních kabelových kanálů (elektřina, telefon) do domu. V topné sezóně vzniká z důvodu komínového efektu v domě podtlak, který nasává radon z podloží. V zimě tak radon proniká do budov intenzivněji.

Radon proniká do každého domu. Množství radonu proniklé do domu za jednotku času závisí na skladbě a plynové propustnosti podloží a dále na kvalitě provedení izolace základů domu a utěsnění spár kolem ústí kanalizace a vodovodu do domu. Nejjednodušší způsob jak snížit koncentraci radonu v obydlí je časté a důkladné větrání. Pomocí Radon skeneru 3000 hned poznáte, zda-li se větráním snížily krátkodobé průměry koncentrací. Pokud více větrat nestačí, zkontrolujte stav izolace kolem trubky u přívodu kanalizace, vodovodního potrubí nebo ústí kabelových kanálů do domu a případné netěsnosti znovu izolujte důkladněji. Pokud se i toto opatření míjí účinkem a skener radonu ukazuje hodnoty nad normu, máte s největší pravděpodobností silný zdroj radonu v zemi pod Vaším domem nebo máte zdroj radonu ve zdech (např. škvárobeton s obsahem uranu a radia). V tomto případě kontaktujte Státní ústav radiační ochrany a požádejte o provedení náročnějších protiradonových opatření, např. odvětrání základů domu, nebo vytvoření tlakového gradientu v půdě, kdy se radon odsává z jímky vyhloubené v určité vzdálenosti od domu.


1.6. Jaké jsou normy koncentrace radonu v obydlí?

V České republice nesmí koncentrace (přesněji řečeno objemová aktivita) radonu překročit 200 Bq/m3 u novostaveb, u stávajících domů 400 Bq/m3. V ostatních evropských zemích se limity pohybují buď do 100 Bq/m3, případně až do 400 Bq/m3. Jednotka becquerel (Bq) znamená počet radioaktivních přeměn radonu za vteřinu. Tyto normy znamenají, že domy s koncentrací nad tyto hodnoty jsou dlouhodobě neobyvatelné a je nutno přikročit k protiradonovým opatřením.

Norma v žádném případě neznamená, že hodnoty pod ní jsou bezpečné a rakovina plic se mě netýká. Není známá žádná prahová hodnota, pod kterou by radon nepředstavoval žádné riziko. U radonu, jako u každého jiného zdroje radioaktivního záření, platí: Čím je koncentrace radonu doma nižší, tím nižší je riziko. Proto je vhodné pořídit si domů radonový skener, pomocí kterého zjistíme, zda větráme dostatečně. Skener radonu je vynikající pomocník, který Vám dá zpětnou vazbu, zda dostatečně větráte, což je důležité zejména během topné sezóny.


1.7. Jak velký je problém radonu v České republice ve srovnání s jinými zeměmi?

Koncentrace radonu v budovách ve vybraných zemích (aritmetický průměr hodnot radioaktivity z radonu [Bq/m3] v budovách): Česká republika 140, Mexiko 140, Finsko 120, Rakousko 99, Slovensko 87, Švýcarsko 78, Německo 49, Polsko 49, USA 46, Nizozemí 23, Velká Británie 20, Austrálie 11, Island 10


1.8. Na jakém principu pracuje Radon Skener 3000?

Přístroj obsahuje komoru pro pasívní difuzi radonu a pomocí alfa spektrometrie měří počet alfa částic vyletující z jader radonu za jednotku času. Jelikož jsou ve vzduchu přítomny i další zdroje alfa částic (hlavně polonium-218 a polonium-214), přístroj pracuje s unikátním algoritmem a rozpoznává jednotlivé zdroje alfa záření na základě znalosti energetických spekter radonu a polonia. V tom spočívá unikátnost tohoto přístroje, který je mistrovským dílem jaderných vědců. Technický vývoj v oblasti detekce ionizačního záření a elektroniky v posledních několika letech umožnil zmenšit rozměr radonového skeneru a také ho značně zlevnit tak, že dnes je již cenově dostupný pro každou domácnost. Pomocí skeneru, který automaticky ukazuje hodnotu koncentrace radonu ve vzduchu, můžete přijmout opatření a účinně a jednoduše ochránit Vás i členy Vaší rodiny před rakovinotvornými látkami, které by jinak zůstaly nepovšimnuty a zdržovaly se ve Vaší domácnosti.


Úvod Poradna Časté dotazy k radonu

Kontakt

zákaznická podpora

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

email: prodej@wellnessair.cz

tel: 567 225 419
fax: 567 225 495

Novinky emailem

Přihlaste se k odběru novinek emailem zdarma:

Přihlásit k odběru

Najdete nás online na

Wellness Air na Facebooku   Wellness Air na Youtube  Wellness Air na Google+  Wellness Air na Twitteru

Sledujte nás na Facebooku