Wellness Air | CO, CO2 a radon skenery

Potřebujete poradit? Volejte 567 225 419, po - pá 8:00 - 16:00

Jak na izolaci domu proti radonu

Čtenáři na naší facebookovské stránce facebook.com/wellnessair nás oslovili s otázkou k tématu protiradonové izolace základů domů. Pan Kinský se konkrétně zeptal: Nedává se právě proto do základních desek všech domů ta černá hmota proti radonu? Jak se pak teda dostane dovnitř?1. Jak na izolaci domu proti radonu?


1.1. Nejprve na začátek - jak vlastně proniká do domu radon?

0

Pronikání radonu a jeho hromadění uvnitř obydlí. Radon proniká do domu prasklinami v základech a netěsnostmi ve zdivu v ústí trubek (vodovod, odpad) nebo podzemních kabelových kanálů (elektřina, telefon) do domu. V topné sezóně vzniká z důvodu komínového efektu v domě podtlak, který nasává radon z podloží. V zimě tak radon proniká do budov intenzivněji.

Radon proniká do každého domu. Množství radonu proniklé do domu za jednotku času závisí na skladbě a plynové propustnosti podloží a dále na kvalitě provedení izolace základů domu a utěsnění spár kolem ústí kanalizace a vodovodu do domu.
Nejjednodušší způsob jak snížit koncentraci radonu v obydlí je časté a důkladné větrání. Pomocí Radon skeneru 3000 hned poznáte, zda-li se větráním snížily krátkodobé průměry koncentrací. Pokud více větrat nestačí, zkontrolujte stav izolace kolem trubky u přívodu kanalizace, vodovodního potrubí nebo ústí kabelových kanálů do domu a případné netěsnosti znovu izolujte důkladněji.
Pokud se i toto opatření míjí účinkem a skener radonu ukazuje hodnoty nad normu, máte s největší pravděpodobností silný zdroj radonu v zemi pod Vaším domem nebo máte zdroj radonu ve zdech (např. škvárobeton s obsahem uranu a radia). V tomto případě kontaktujte Státní ústav radiační ochrany a požádejte o provedení náročnějších protiradonových opatření, např. odvětrání základů domu, nebo vytvoření tlakového gradientu v půdě, kdy se radon odsává z jímky vyhloubené v určité vzdálenosti od domu.


1.2. Protiradonová izolace u domů

Pane Kinský i ostatní zřejmě mají na mysli protiradonovou izolaci z asfaltových pásů. Tuto izolaci mají jen relativně nové domy. Starší domy žádnou protiradonovou izolaci nemají, neboť se dříve o přítomnosti radonu v obydlí nevědělo. Světová zdravotnická organizace (WHO) poprvé upozornila na problém přítomnosti radonu v obydlí v roce 1979. Radon byl klasifikován Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) jako rakovinotvorná látka až teprve v roce 1988 [1]. Nejčastěji se radon dostává do domů z podloží. Proto se dnes při stavbě domu jeho základy musí izolovat vrstvou nepropustnou pro plyny. Vytvořit dokonalou a trvanlivou protiradonovou izolaci však patří mezi nejobtížnější úkoly. Stačí totiž jediné vadné místo v izolačním systému a ochrana proti radonu končí absolutním nezdarem.

Pečlivému provedení protiradonové izolace musí předcházet i výběr vhodného materiálu. Pokud např. použijete asfaltové pásy z oxidovaného asfaltu, tedy tzv. klasické asfaltové pásy, tak jejich mechanická odolnost bývá velmi špatná. Pohyby v konstrukci vyvolané sedáním, smršťováním a teplotními změnami vedou k namáhání pásu v místě spáry a k jeho postupnému trhání. Časem nebo vlivem nižších teplot pásy křehnou, stávají se neohebnými a lámou se. Pokud chcete mít pod domem funkční protiradonovou izolaci, použijte asfaltové pásy z modifikovaného asfaltu. A to buď plastický typ modifikace pomocí ataktického polypropylénu (APP) nebo ještě lépe elastický typ modifikace pomocí SBS (styren-butadien-styren) kaučuku. Pásy s SBS modifikací jsou elastické i při teplotách hluboko pod nulou. Až do cca -35 °C se netrhají a nelámou. Vynikají vysokou flexibilitou a tažností, která může dosahovat i několika stovek procent. Dále musíte mít dokonale utěsněné prostupy u potrubí kanalizace a vodovodu vhodnými stěrkovými izolacemi. Proti radonu se používají jednosložkové nebo dvousložkové stěrkové hmoty na bázi emulze z modifikovaných asfaltů s cementovou přísadou. O dalších vhodných materiálech a způsobech jejich instalace se můžete dočíst v práci Martina Jiránka [2].

Pokud při stavbě Vašeho domu byl použit materiál způsobilý pro protiradonovou izolaci a jeho instalace byla zároveň provedena se vší pečlivostí, mohou být všichni tazetelé klidní. Pokud nevíte, jaký typ materiálu byl jako protiradonová izolace domu použit, nebo pokud máte pochybnosti o kvalitě provedení instalace protiradonové izolace, rozhodně byste si měl u Vás doma změřit objemovou aktivitu radonu. Přesné měření radonu si můžete provádět sám, když si pořídíte Wellness Air digitální skener radonu. Přístroj Vám bude neustále dávat zpětnou vazbu (dlouhodobými i krátkodobými průměry) o tom, jaký je stav Vaší protiradonové izolace. Pokud krátkodobé průměry začnou růst, může to znamenat, že protiradonová izolace Vašeho domu již není funkční a můžete ještě zavčas přijmout protiradonová opatření, aniž byste si Vy a Vaši blízcí zkrátili život. Domy v České republice vykazují nejvyšší průměrnou objemovou aktivitu radonu na světě [3]. Radon a jeho rozpadové produkty způsobují vnitřní ozáření plic vysokoenergetickými alfa částicemi, které vyvolávají rakovinu. V důsledku inhalační expozice radonu zemře v České republice asi 900 lidí za rok [4].


1.3. Zdroje informací

[1] WHO Handbook on Indoor Radon - a public health perspective, World Health Organization (2009) strana ix.

[2] Jiránek M, Izolace proti radonu – návrh a pokládka izolací v nových stavbách. http://www.suro.cz/cz/publikace/radonova-problematika/knihaizol.pdf

[3] WHO Handbook on Indoor Radon - a public health perspective, World Health Organization (2009) strana 15.

[3] Klener V, Jak se vypořádat s reálným rizikem radonu v budovách?, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (2011). http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/Radon-Prof-Klener.pdf

Publikace WHO Handbook on Indoor Radon - a public health perspective zdarma ke stažení zde: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547673_eng.pdf


Úvod Poradna Jak na izolaci domu proti radonu

Kontakt

zákaznická podpora

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

email: prodej@wellnessair.cz

tel: 567 225 419
fax: 567 225 495

Novinky emailem

Přihlaste se k odběru novinek emailem zdarma:

Přihlásit k odběru

Najdete nás online na

Wellness Air na Facebooku   Wellness Air na Youtube  Wellness Air na Google+  Wellness Air na Twitteru

Sledujte nás na Facebooku