Wellness Air | CO, CO2 a radon skenery

Potřebujete poradit? Volejte 567 225 419, po - pá 8:00 - 16:00

Je alfa záření škodlivé lidskému organismu?

Jsme rádi, že naši čtenáři na Facebooku přispěli dalšími příspěvky do diskuse. Pan Cibulka pokládá škodlivost alfa záření za vtip dne a pan Tulka píše: „Alfa záření neprojde ani kůží, natož aby bylo zdraví škodlivé. To bychom byli všichni nemocní!“ Jak to tedy s alfa zářením je – škodí a nebo neškodí lidskému organismu?.1. Je alfa záření škodlivé lidskému organismu?


1.1. Proč rozlišovat alfa záření na vnější a vnitřní?

Pan Tulka uvádí, že: „Alfa záření neprojde ani kůží“ - a my dodáváme, že máte pravdu. Alfa záření má ze všech druhů radioaktivního záření nejmenší pronikavost. Částice alfa vyletují z atomového jádra podléhající rozpadu rychlostí rovnou jedné desetině rychlosti světla. Ve vzduchu uletí alfa částice zhruba několik centimetrů, než předá všechnu svoji energii prostředí a úplně se zastaví. Pokud bychom uvažovali zdroj alfa záření ve formě válečku radioaktivního kovu umístěného na stole v místnosti před Vámi, nijak by Vám neublížil, i kdybyste se k němu přiblížil i na vzdálenost několika centimetrů. Vrchní vrstva kůže člověka je kryta buňkami dlaždicového epitele, ve kterém by byly alfa částice pohlceny a k orgánovým kmenovým buňkám kůže by se alfa částice s velkou pravděpodobností již nedostaly. Kmenové buňky kůže, které mají dělící schopnost, by tak zůstaly odstíněny. Alfa záření by rakovinu kůže způsobit nemohlo. V druhé části Vašeho argumentu již pravdu nemáte, neboť musíme rozlišovat, zda se jedná o alfa ozáření vnější nebo vnitřní.


1.2. Zjednodušené schéma radiové rozpadové řady - co se také může dít ve Vašich plicích

0

Zjednodušené schéma radiové rozpadové řady. Uvedené doby značí poločasy rozpadu jednotlivých radioizotopů. Většina alfa a beta přechodů je doprovázena i emisí gama záření.

Zdrojem radonu přítomného v obydlích je izotop uranu-238, který podléhá radioaktivní přeměně a kaskádou několika alfa přeměn se mění v izotop radia-226. Přeměna uranu na radium se děje v zemské kůře. Izotop radia-226 se přeměňuje na izotop radonu-222. Z radia, které bylo kovem, uloženým v zemi, se stane plynný radon, který začne stoupat k zemskému povrchu. Radon se hromadí v dutinách, jako jsou hlubinné doly anebo domy, kam proniká skrze praskliny v základech nebo netěsnostmi kolem ústí vodovodu nebo kanalizace. Během topné sezóny se radon v domech hromadí více, neboť se vlivem rozdílu teplot vytváří v domech podtlak, který „nasává“ radon z podloží.


1.3. Radioaktivní alfa zářiče nejsou jen pevné látky

Radioaktivní látky mohou být i kapaliny, plyny nebo aerosoly. Jedním z příkladů radioaktivního plynu je radon. Radon je alfa zářič, který je přítomen ve vzduchu v domech a který tudíž vdechujeme. Radon se nám tedy inhalací dostává do plic. Plicní tkáň je ozařována alfa částicemi vznikajícími při rozpadu radonu, pokud se jeho jádro rozpadne zrovna v době nádechu. Jenže v plicích na rozdíl od kůže nemáme silný dlaždicový epitel. Vnitřní povrch plic je tvořen buňkami jemného řasinkového epitele. Pokud se zdroj alfa záření dostane do takovéto jemné tkáně a pokud uvážíme, že v ní částice alfa uletí zhruba 100-200 mikrometrů, tak se dostane skrze vrstvu funkčních buněk až k plicním buňkám kmenovým. Pokud v nich zasáhne jádro, tak se jejich genetická informace může poškodit a buňka se může začít nekontrolovatelně dělit a způsobit rakovinu plic.
Dále musíme pamatovat na to, že ve vzduchu v domech není obsažen jen radon, ale i jeho dceřiné rozpadové produkty: Radioaktivní izotopy polonia, bizmutu a olova, které se vyskytují ve Vaší domácnosti ve formě aerosolu. Izotopy těchto kovů ulpívají i na částečkách prachu a víří se vzduchem. Tento radioaktivní aerosol je ještě nebezpečnější než radon samotný. Radon ozáří plíce jen tehdy, pokud by se zrovna po dobu nádechu rozpadl v plicích. Pokud se nerozpadne, tak ho vydýcháte zpět ven a neuškodí nám. Pokud ovšem vdechnete dceřiné rozpadové produkty radonu, které jsou kovové povahy, tak ty už v plicích nadobro zůstanou. Ty potom čekají zabudované v plicní tkáni na svůj rozpad a vyzáření částice. V průběhu života si v důsledku inhalace dceřiných rozpadových produktů radonu budujeme v plicích radioaktivní zářič. Nejnebezpečnější z nich jsou alfa zářiče: polonium -218, polonium-214 a polonium-210.

Účinek ionizačního záření na organismus je dán:

  • aktivitou zdroje záření (tj. počtem jaderných přeměn za jednotku času)
  • energií, kterou záření nese
  • jak účinně předává svou energii prostředí, jímž prochází
  • na době, po které jsme záření vystaveni
Pro inhalační expozici radonem a jeho dceřinými rozpadovými produkty je charakteristické:
  • aktivita zdroje záření je nízká (dýcháme radioaktivní částice zředěné ve vzduchu)
  • energie, kterou záření nese je vysoká (nejčastěji 6,1 MeV a 7,9 MeV z polonia-218 a -214)
  • alfa částice předávají svou energii plicní tkáni velmi účinně
  • zdroji záření jsme vystaveni po velmi dlouho dobu
V budovách strávíme určitě více než polovinu života; rozpadové produkty radonu se ukládají v plicích po celou dobu života. Tři ze čtyř ukazatelů účinků záření organismu jsou vysoké. Z toho vyplývá, že přítomnost radonu a zvláště jeho rozpadových produktů v obydlí je velmi nebezpečné.


1.4. Alfa záření je ze všech druhů záření nejškodlivější, pokud mluvíme o tzv. vnitřním ozáření

Alfa záření je ze všech druhů záření nejškodlivější, pokud mluvíme o tzv. vnitřním ozáření, kdy se zdroj záření dostane dovnitř organismu, což je případ rozpadových produktů radonu. Alfa záření má malou pronikavost a celou svou vysokou energii předá okolní tkáni během své krátké dráhy letu.
0

Schematické srovnání ionizačních účinků záření alfa a gama. Záření při svém průchodu hmotou vyráží z hmoty elektrony. V případě rozpadových produktů radonu se jedná o tzv. vnitřní ozáření. Zdroj alfa záření – izotopy polonia – jsou uvnitř plic. Částice alfa má ve své dráze letu asi 20 krát větší ionizační sílu než gama foton. Vyražené volné elektrony nebo solvatované elektrony jsou velmi reaktivní. Mohou se připojit k molekule DNA a způsobit záporné nabití její časti a následné roztržení řetězce DNA.Pokud jste dočetl až sem, již víte, že když se alfa zářič dostane do plic, tak alfa částice způsobují rakovinu. Každý rok na následky inhalační expozice radonu zemře v České republice asi 900 lidí. Přemýšlejte, zda-li byste přeci jen nechtěl doma snížit riziko rakoviny plic u Vašich blízkých. Prevence je časté větrání, což v zimě může být problém. Jestli větráte dostatečně, zjistíte, že máte nízké krátkodobé průměry objemových aktivit radonu v obydlí.

Digitální skener radonu Vás motivuje správně větrat a snižovat tak krátkodobé i dlouhodobé průměry objemových aktivit radonu u Vás doma. Prodloužit život Vám a členům Vaši rodiny za pár tisíc korun stojí za to. Nemyslíte?


Úvod Poradna Je alfa záření škodlivé lidskému organismu?

Kontakt

zákaznická podpora

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

email: prodej@wellnessair.cz

tel: 567 225 419
fax: 567 225 495

Novinky emailem

Přihlaste se k odběru novinek emailem zdarma:

Přihlásit k odběru

Najdete nás online na

Wellness Air na Facebooku   Wellness Air na Youtube  Wellness Air na Google+  Wellness Air na Twitteru

Sledujte nás na Facebooku