Wellness Air | CO, CO2 a radon skenery

Potřebujete poradit? Volejte 567 225 419, po - pá 8:00 - 16:00

Radon a větrání

Jeden z čtenářů našeho Facebooku nám poslal příspěvek, ve kterém zpochybňuje přítomnost radonu v obydlí a radí vyvětrat před spaním. Pokud chcete vědět, zda radon opravdu představuje nebezpečí v domech a jak často a jakým způsobem by se mělo větrat, přečtěte si naši odpovéď níže.1. Radon a větrání


1.1. Dotaz od čtenáře z Facebooku

Karel Vít: Člověk má mít k životu v Krušných horách klid tak je neplašte zprávami o radonu, tady je radioktivní vše od vody po vzduch a jestli je to škodlivé nebo ne ???!!! no A CO. Každý starý barák má kotel ten potřebuje vzduch a ten přijde z venku a je čerství tak kde by se měl hromadit radon ??? jo ve starém neobydleném domě kde se nevětrá. Co třeba tvrdá voda ta je v pořádku tu mají zase tam kde není radon , ale čaj si zní neuvaříte. Chápu že chcete prodat nějaké zařízení na měření , pracoval jsem v uranovém průmyslu a něco o tom vím. Poraďte lidem ať si vyvětrají před spaním a mají to zadarmo. JO a CO je nebezpečný plyn to souhlasím.


1.2. Radon ve vzduchu a ve vodě?

Vážený pane Víte, jak sám píšete, bydlíte Krušných horách, tedy na území s převládající střední a vysokou kategorií radonového indexu geologického podloží. To znamená, že v podloží pod Krušnými horami je přítomno nadprůměrné množství uranu, resp. radia, ze kterého vzniká radioaktivní plyn radon. Prasklinami a póry v zemské kůře se radon dostává k povrchu. Radon se rozpadá dále na další produkty, které jsou také radioaktivní. Radon a jeho rozpadové produkty přítomné ve vzduchu se dýcháním dostávají do plic, kde ozařují plicní tkáň zevnitř alfa částicemi. Alfa částice může poškodit DNA plicních kmenových buněk a způsobit rakovinu plic. V České republice plic zemře na rakovinu ročně asi 5 600 lidí, z toho lze asi 900 zemřelých přičíst vlivu inhalační expozice radonu [1]. To nejsou žádné poplašné zprávy, naopak radon je prokázaný karcinogen a jde o to, abychom se naučili, minimalizovat jeho účinky naše zdraví a zbytečně si nezkracovali život.

Pokud jde o vzduch venku, nemusíte se obávat, že jste při procházce Krušnými horami ohrožen radioaktivitou přítomnou ve vzduchu. Radon se ve venkovním vzduchu rozptýlí a jeho průměrné hodnoty objemové aktivity venku se pohybují mezi 5 a 15 Bq/m3. Pokud se týká přítomnosti radonu v pitné vodě, tak doposud epidemiologické studie nenalezly souvislost mezi radonem v pitné vodě a rakovinou orgánů trávicí soustavy [2].

Radon představuje vážné riziko, když se skrze základy dostane do domu, kde se potom hromadí. Průměrné koncentrace radonu v domech mohou dosahovat několika desítek, stovek, nebo i více než tisíc Bq/m3. Norma v ČR stanovuje maximální hodnotu objemové aktivity radonu (OAR) 200 Bq/m3 pro novostavby a 400 Bq/m3 pro stávající domy. Výsledky nedávných studií potvrdili, že koncentrace radonu běžně se vyskytující se v domech podstatnou měrou přispívají k výskytu rakoviny plic [3, 4, 5]. Vzhledem k závažnosti radonového rizika v domech, Světová zdravotnická organizace doporučuje maximální hodnotu OAR 100 Bq/m3. Domy v České republice přitom vykazují nejvyšší průměrnou objemovou aktivitu radonu na světě [6]. Jak dopadlo měření OAR v domech ve Vašem městě nebo obci si můžete zjistit ve Statistice vyhledávacího programu 1981-2009 na stránkách Státního ústavu radiační ochrany [7].

1.3. Jaká protiradonová opatření můžete učinit?

Na radon je nejlépe pamatovat ještě před stavbou domu a při jeho stavbě se vší pečlivostí izolovat základy a všechny prostupy vhodnými materiály. Pokud je Váš dům již postaven a protiradonovou izolaci nemá, můžete i tak začít s protiradonovými opatřeními.

Nejjednodušší opatření je časté větrání. V teplém období roku větrejte co možná nejčastěji. Když se vracíte ze zaměstnání nebo ze školy domů, první co uděláte je, že otevřete okna ve vzdálenějších místnostech, abyste vytvořili průvan. Průvan nechte působit alespoň 5 – 10 minut v závislosti na jeho intenzitě. Tímto krokem zcela vyměníte vzduch ve Vašem bytě či domě a zbavíte se radonu nahromaděného za dobu, kdy Váš byt, či dům měl zavřená okna. Poté necháváme okna v obytných místnostech otevřená tak, abyste okna byla pootevřená na škvíru několika centimetrů.

Pokud nesnášíte průvan, mějte trvale pootevřené okno alespoň v jedné místnosti a dveře mezi jednotlivými místnostmi nezavírejte. Radon se difúzí do domu dostává neustále, takže důkladné vyvětrání bytu průvanem provádějte i několikrát denně a rozhodně před spaním. Přes noc nechávejte v ložnici a v dětském pokoji noc pootevřená okna. Pokud nemůžete spát v noci při otevřeném okně v ložnici (například z důvodu hluku přicházejícího z venku), otevřte okno ve vzdálenější místnosti a nezavírejte dveře mezi jednotlivými místnostmi.

Velmi záleží také na tom, z jakého materiálu jsou vyrobena okna Vašeho domu. Pokud máte doma plastová okna, musíte větrat mnohem častěji, než obyvatelé domů s okny dřevěnými, která umožňují přirozenou mikroventilaci i když jsou zavřená. Pozor, jen samotná výměna dřevěných oken za plastová může způsobit razantní zvýšení koncentrace radonu v obydlí.

1.4. Větrání během topné sezony

Poněkud složitější je větrání během topné sezóny, kdy se nám nechce zbytečně vypouštět drahé teplo ven. Přes zimu větrejte nárazově, nejlépe průvanem otevřením oken ve více místnostech po dobu 5 minut. Pokud bydlíte v bytovce, pamatujte, že větráme vždy pouze okny a nikoliv otevřením dveří do společné chodby nebo schodiště. Vyvětrání průvanem je v zimě energeticky úspornější než nechávat stále pootevřené okno. Krátkým, ale důrazným vyvětráním průvanem vyměníme v celém bytě vzduch a zdi bytu přitom tolik nevychladnou.

V zimě radon bohužel proniká do obydlí intezivněji protože se v domech vytváří podtlak z důvodu rozdílu teplot a také komínového efektu. Jak často větrat, abychom udrželi hladinu radonu pod určitou stanovenou hodnotou a zároveň nevypouštěli teplo zbytečné ven? Ideální by bylo vědět jaká objemové aktivity radonu je pravě nyní v mém domě a podle toho přizpůsobit intenzitu větrání. Intenzitu větrání je možno si určovat podle toho jaké jsou krátkodobé průměry objemových aktivit radonu (1 denní a 7 denní). Pokud jednodenní průměr najednou vzroste, znamená to, že jsem větral málo a pro vytvoření zdravějšího ovzduší musím větrat častěji.

Na následujícím grafu si ukažme, jak souvisí intenzita větrání, roční období a nástup topné sezóny s výskytem radonu v ložnici rodinného domu.

0

Krátkodobé průměry objemových aktivit radonu v ložnici rodinného domu. Objemová aktivita radonu (OAR) je měřena od 23.8.-17.11.2013 pomocí přístroje Wellness Air radon skener 3000. Z grafu je patrný trend, že v průběhu podzimu se OAR začíná zvyšovat. Poznámka: V některých dnech nebyly hodnoty OAR zapsány, a proto v grafu chybí.Jednopodlažní dům z roku 1930 je postaven na území s převažující přechodnou kategorií radonového indexu podloží (tj. druhá nejnižší kategorie). Jelikož je dům postaven ze škvárobetonových tvarovek, uvolňuje se do jeho místností radon z použitého stavebního materiálu, neboť škvára je považována za rizikový materiál. Dům je vybaven dřevěnými špaletovými okny. Autor tohoto textu, který prováděl výzkum měření objemové aktivity radonu ve vlastním domě, měl k dispozici přístroj Wellness Air radon skener 3000 a zapisoval si každý den naměřené hodnoty krátkodobých průměrů OAR.

S poklesem průměrné venkovní teploty v druhé polovině září byla v ložnici přes noc okna zavřená, což se projevilo vzrůstem 7 denních průměrů OAR z 10 na hodnoty okolo 50 Bq/m3. V chladných dnech na konci září se jednodenní průměr OAR vystoupal až na hodnotu 84 Bq/m3. Příznivé venkovní teploty v polovině října byly využity k dlouhodobějšímu větrání pootevřeným oknem, což se projevilo snížením hodnot 7 denních průměrů OAR dokonce pod 40 Bq/m3. V polovině listopadu již nabývá topná sezóna na intenzitě a jednodenní průměr OAR dosáhl svého maxima 92 Bq/m3 za pozorované období.

Při hodnocení výsledků výzkumu je třeba konstatovat, že samotná přítomnost digitálního skeneru radonu motivuje uživatele k mnohem častějšímu větrání, než kdyby tento přístroj neměl. Mít každý den aktualizované informace o tom, zda větráte dostatečně, je velmi prospěšné jako prevence před rakovinou plic. V případě radonu, jako u každého jiného zdroje ionizujícího záření platí, čím nižší je jeho objemová aktivita ve vzduchu, tím je riziko vyvolání rakoviny nižší, proto bychom se měli snažit o to, mít radonu doma co nejméně.

1.5. Informační zdroje

[1] Klener V, Jak se vypořádat s reálným rizikem radonu v budovách?, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (2011). http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/Radon-Prof-Klener.pdf
[2] Radon and cancer, Fact sheet N°291, World Health Organization (2009). http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs291/en/
[3] Adjusting Lung Cancer Risks for Temporal and Spatial Variations in Radon Concentration in Dwellings in Gansu Province, China. Lubin JH et al; 2005; Radiat. Res; 163:571-579.
[4] Residential Radon and Risk of Lung Cancer: A Combined Analysis of 7 North American Case-Control Studies. Krewski D et al; 2005; Epidemiology; 16:137-145.
[5] Radon in homes and risk of lung cancer: collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies. Darby S et al; 2005; BMJ; 330(7485):223-227.
[6] WHO Handbook on Indoor Radon - a public health perspective, World Health Organization (2009) strana 15. http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547673_eng.pdf
[7] Statistiky vyhledávacího programu 1981-2009, Státní ústav radiační ochrany. http://www.suro.cz/cz/prirodnioz/statistiky


Úvod Poradna Ochrana proti radonu

Kontakt

zákaznická podpora

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

email: prodej@wellnessair.cz

tel: 567 225 419
fax: 567 225 495

Novinky emailem

Přihlaste se k odběru novinek emailem zdarma:

Přihlásit k odběru

Najdete nás online na

Wellness Air na Facebooku   Wellness Air na Youtube  Wellness Air na Google+  Wellness Air na Twitteru

Sledujte nás na Facebooku