Wellness Air | CO, CO2 a radon skenery

Potřebujete poradit? Volejte 567 225 419, po - pá 8:00 - 16:00

Studie kvality vzduchu v kanceláři

V kancelářích je mnohdy natěsnáno více lidí, než by bylo správné. Vzduch se může rychle vydýchat a také přehnané topení není zdravé. V zimním období se lidé bojí větrat, aby se nenachladili. Tato studie může ukázat, co se děje v menší kanceláři během dopoledních pracovních hodin.


V kancelářích je mnohdy natěsnáno více lidí, než by bylo správné. Vzduch se může rychle vydýchat a také přehnané topení není zdravé. V zimním období se lidé bojí větrat, aby se nenachladili.

Tato studie může ukázat, co se děje v menší kanceláři během dopoledních pracovních hodin. Koncentrace oxidu uhličitého větší než 1500 ppm je již podle normy nevhodná pro práci. Tato hodnota je často překračována a vede k nižším pracovním výkonům a chybovosti práce.


Výchozí stav

Místnost: průchozí, na jedné straně chodba na druhé kancelář
Venkovní teplota: 2°C, bylo zapnuté topení
Rozměry místnosti: délka 5m, šířka 3,1m, výška 3m
Počet osob v místnosti: 3 stálé
Činnost: běžná kancelářská činnost

Datum: 28. 11. 2013
Čas: 8:57 – 11:57
Měřidlo: Wellnessair CO2 skener 300 se záznamem
Měřené veličiny: koncentrace CO2 (ppm), vlhkost (%rh), teplota (°C)
Vyhodnocení: datalog V1-5-g


Průběh studie

Probíhala v kanceláři, kde byly přítomny stále 3 pracovnice. Do místnosti nepravidelně a na krátké časové úseky vstupovali další pracovníci, kteří hlavně procházeli. Delší dobu se zdrželi jen na konci pokusu. Na začátku proběhlo důkladné vyvětrání na výchozí hodnotu 575 ppm oxidu uhličitého (čerstvý vzduch je cca. 400 ppm).

Na grafu jsou zobrazeny tři veličiny a to koncentrace CO2 (žlutá křivka), vlhkost vzduchu (červená křivka), teplota (zelená křivka).
Je vidět jak po vyvětrání klesly hodnoty všech tří veličin a poté se vracely na své původní hodnoty. Koncentrace oxidu uhličitého stoupala poměrně strmě až do bodu lokální kulminace s hodnotou kolem 1600 ppm. Tato hodnota byla dosažena za zhruba 45 minut.

Poté se nárůst zmírnil, nicméně stále se koncentrace pohybovala nad hranicí 1500 ppm. Hranice zkaženého vzduchu (1500 ppm.) bylo dosaženo po 37 minutách. Po hodině a padesáti minutách do místnosti vstoupily další dvě osoby a setrvaly tam. V této chvíli začala koncentrace stoupat až k naměřenému maximu tzn. 1919 ppm.


Po vyvětrání

Po dvou hodinách proběhlo další vyvětrání a graf ukazuje, že se projevilo na rychlém poklesu koncentrace CO2 (hodnota 575 ppm). Jako pozoruhodné se jeví průběh křivky teploty, která nám jasně ukazuje, že vyvětrání v řádu 1,5-2 minut nemá na ochlazení místnosti téměř žádný vliv. Teplota klesla pouze o 1,1 °C a to z 27,7 °C na 26,6°C. Po té začala znovu růst (zelená křivka). Subjektivní pocit pracovníků byl ten, že jsme větrali velmi krátkou dobu, že by bez měřidla větrali podstatně déle.


Předpisy

Závazná vyhláška č. 20 ze dne 9. ledna 2012 říká, že jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1500 ppm v pobytových místnostech. Při pobytu v místnosti při koncentraci větší než 1 500 ppm již začínáme pociťovat únavu, lidé na pracovišti ztrácejí pozornost, citlivější osoby začíná bolet hlava. K tomu abychom se těmto problémům vyhnuli, je žádoucí často a důkladně větrat, což zní na první pohled jednoduše, ale například se během topné sezóny hůře provádí, neboť přílišným větráním můžeme ztratit drahé teplo.


Závěr

Pracovníci v kanceláři nehodnotili vzduch jako pokažený. Toto hodnocení probíhalo pouze u osob, které přišly z venku a kanceláří procházely. Pracovníci si nestěžovali na kvalitu vzduchu. Topení bylo zapnuto na maximum (stupeň 4) a po snížení (stupeň 2), který představoval zastavení topení, nebyla pociťována žádná změna teploty. Pocitové vnímání teploty pro pracovníky se nezměnilo. Větrání bylo hodnoceno jako krátké s tím, že sami by větrali déle. Pracovníci tvrdili, že je v odpoledních hodinách často bolí hlava. V odpoledních hodinách téměř nikdo do této kanceláře již nechodí a je tedy více utěsněná. Bez měření by sami nedokázali řídit kvalitu vzduchu ani by nevěděli, kdy mají větrat a jak dlouho.


Úvod Poradna Studie kvality vzduchu v kanceláři

Kontakt

zákaznická podpora

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

email: prodej@wellnessair.cz

tel: 567 225 419
fax: 567 225 495

Novinky emailem

Přihlaste se k odběru novinek emailem zdarma:

Přihlásit k odběru

Najdete nás online na

Wellness Air na Facebooku   Wellness Air na Youtube  Wellness Air na Google+  Wellness Air na Twitteru

Sledujte nás na Facebooku